NPTech: Anketa o tehnološkim potrebama organizacija

Srpski - Bosanski - Crnogorski - Shqip - Македонски - Hrvatski

 

Pripremili smo anketu o upotrebi tehnoloških rješenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija. Svrha ovog istraživanja je da saznamo kakvo je trenutno stanje, kao i kakve su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rješenja unaprijedile svoj rad.  

Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumijemo barijere sa kojima se susrećete u korišćenju tehnoloških rešenja i da ih na najbolji način predstavimo donatorima koji bi mogli pomoći da se neki od izazova prevaziđu.

Uvid u rezultate ankete će imati isključivo istraživački tim Catalyst Balkans. Rezultati će biti predstavljeni anonimno i agregatno.

Vaša organizacija
Prakse i potrebe organizacije
Za kraj, molimo Vas da odgovorite na pitanja o oblastima rada i veličini Vaše organizacije.