NPTech: Sondazh mbi nevojat teknologjike të organizatave

Srpski - Bosanski - Crnogorski - Shqip - Македонски - Hrvatski

 

Ne kemi përgatitur një anketë për përdorimin e zgjidhjeve teknologjike në punën e organizatave jofitimprurëse dhe mediave të pavarura. Qëllimi i këtij hulumtimi është të zbulojë se cila është gjendja aktuale, si dhe nevojat e organizatave jofitimprurëse dhe mediave të pavarura për të përmirësuar punën e tyre me përdorimin e zgjidhjeve teknologjike.

Rezultatet e sondazhit do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë barrierat që hasni në përdorimin e zgjidhjeve teknologjike dhe t'i prezantojmë ato në mënyrën më të mirë para donatorëve të cilët mund të ndihmojnë në tejkalimin e disa prej sfidave.

Vetëm ekipi hulumtues i Catalyst Balkans do të ketë qasje në rezultatet e sondazhit. Rezultatet do të prezantohen në mënyrë anonime dhe të përmbledhura.

Organizata juaj
Praktikat dhe nevojat e organizatës
Së fundi, ju lutemi përgjigjuni pyetjeve në lidhje me fushat e punës dhe madhësinë e organizatës suaj.