Organizacije sa kojima sarađujemo

Funkcionalnosti CiviCatalysta su izgrađene na potrebama i iskustvima neprofitnih organizacija u regionu, što omogućava bolje upravljanje organizacijom.
Oko stotinu organizacija iz regiona koristi CiviCRM u svom svakodnevnom radu i ovaj sistem im olakšava svakodnevne aktivnosti na poslu.

Act

ACT

ACT projekat koji sprovode Helvetas Srbija i Građanske inicijative koristi funkcionalnost grant menadžmenta. Podaci koje prikupljaju tokom procesa apliciranja i reportovanja grantista omogućavaju im transparentno i efikasno komuniciranje o trošenju resursa, kao i ko su grantisti i za koje svrhe su dobili grantove: act.org/catalyst Apliciranje za grant, ocenjivanje aplikacija, monitoring i evaluacija grantista se dešava online, što omogućava ACT timu da se više posveti programskim aktivnostima, a manje administraciji.

Gradjanske inicijative

Građanske inicijative

Građanske inicijative koriste CiviCatalyst instancu za više svojih projektnih aktivnosti. Pre svega za projekat Resurs centar, koji uključuje aktivnosti više partnera koje se beleže u sistemu. Svi treninzi, obuke, otvorena vrata, mentorski procesi i evaluacije se beleže u CRM instanci, nakon čega je jednostavno izvući detaljne izveštaje o aktivnostima, utrošenom vremenu i uspešnosti radionica/trenera i samog projekta. Osim toga, Građanske inicijative koriste CiviCatalyst instancu i za aktivnosti programa za Građansko obrazovanje i saradnju sa nastavnicima građanskog vaspitanja.

Tasco

TACSO 3 Projekat

TACSO 3 je projekat koji je nasledio veliki broj kontakata pojedinaca i organizacija iz prethodnih faza projekta, pa je veliki izazov bilo ažuriranje i sređivanje baze podataka, pre importa u CRM. Zajednički smo kreirali formular gde su bile automatski učitane informacije koje TACSO3 već poseduje o organizacijama, a zatim im je poslat mejl sa informacijama da mogu da ažuriraju svoje podatke i na taj način je TACSO3 obnovio postojeću bazu kontakata. Osim toga, TACSO3 koristi CiviCatalyst za organizaciju i objavljivanje događaja na svom sajtu, kao i za promotivne svrhe slanjem redovnih newsletter-a.

EU za tebe

EU Info centar

Zaposleni u EU Info Centar su od pandemije COVID-19 virusa uz pomoć CiviCatalyst-a organizovali preko dve stotine događaja i poslali preko dve stotine newslettera sa informacijama i podsetnicima za događaje. Za svaku aktivnost mogu da izvuku spisak prisutnih učesnika i da im pošalju slične zanimljive aktivnosti koje organizuju. Na ovaj način je obezbeđeno strateško targetiranje publike. EUIC prilikom organizovanja uživo događaja ima mogućnost korišćenja QR koda zarad registracije prisutnih učesnika na događajima.

Divac fondacija

Fondacija DIVAC

Fondacija Divac koristi brojne funkcionalnosti koje nudi CRM. Najveću ulogu CRM ima u promociji događaja, kroz slanje newsletter-a i registrovanje za događaje, kao i slanje automatizovanih podsetnika pred početak događaja. Fondacija Divac je dobar primer korišćenja CRM-a u promotivne svojih aktivnosti kroz veliku bazu kontakta. Takođe, Divac Fondacija koristi i softver i za upravljanje donacijama i beleženje aktivnosti o transakcijama koje su donirane za njihove programe. Ova funkcionalnost im olakšava pregled finansija, ali i izveštavanje javnosti i donatorima.

ffcr

Romanian Federation of Community Foundations

Federacija Rumunskih fondacija se sastoji od većeg broja fondacija koja obezbeđuju grantove za lokalne neformalne grupe kroz više različitih poziva. Njih 11 koriste instancu za objavljivanje poziva, apliciranje i evaluiranje aplikacija. Neke od fondacija koriste platformu za slanje newsletter-a i promovisanje svojih aktivnosti, organizaciju događaja i promovisanje otvorenih poziva.

Liceulice

LICEULICE

LICEULICE koristi CiviCatalyst instancu za promociju svojih aktivnosti, novih brojeva i online shop-a. Prijave za newsletter su automatski povezane sa CRM-om i svi zahtevi se grupišu na jednom mestu u bazi, odakle je moguće jednostavno upravljanje kontaktima. Na taj način je lako pratiti duh Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Fondacija tuzlanske zajednice

Fondacija Tuzlanske zajednice

FTZ koristi CiviCatalyst za praćenje donacija na dnevnom nivou. CRM im omogućava da kreiraju izveštaje o posećenosti događaja i tom prilikom koliko je prikupljeno sredstva za različite namene (kampanji). Na taj način je moguće praćenje gradovi koji su „najvelikodušniji“ i kojim mesecima imaju najveći pik davanja. Sve izveštaje je moguće vizualizovati i objaviti na sajtu radi veće transparentnosti rada, ali i jednostavnijeg pregleda podataka i planiranja aktivnosti.

Šansa za roditeljstvo

Šansa za roditeljstvo

Šansa za roditeljstvo je dobar primer organizacije koja koristi CiviCatalyst za upravljanje članstvom. Upravljanje velikim brojem kontakata im je olakšano korišćenjem centralizovanog sistema za vođenje evidencije o članarinama, novim aplikacijama ali i za odobravanje benefita članstva korisnicima usluga udruženja. Svaka uplata na sajtu se beleži u sistemu, gde se automatski generišu zahvalnice, ili članske kartice koje stižu korisnicima. Šansa za roditeljstvo je primer kako se gradi zajednica oko organizacija i na koji način CRM može da olakša komunikaciju i saradnju sa korisnicima.

Jelena Šantic fondacija

Fondacija Jelena Šantić

Fondacija Jelena Šantić obavlja svakodnevnu komunikaciju sa svojim grantistima i pruža im konstantu podršku u sprovođenju projekata, koji su im odobreni preko programa koje sprovode. Fondacija ima evidenciju svih grantista koji su prošli kroz programe i na taj način može da ima jednostavne izveštaje o napretku i ispunjenosti granta. CRM im omogućava da sve podatke čuvaju na jednom online, bezbednom mestu.

Civicus

Civicus

CIVICUS je velika međunarodna organizacija, koja je u saradnji sa Građanskim inicijativama, 2019. organizovala Međunarodnu nedelju civilnog društva u Beogradu, koja je okupila preko 700 lidera civilnog društva iz celog sveta. Ceo proces prijave, registracije, plaćanja i potvrde prisustva se dešavao preko CiviCatalyst sistema. Omogućena je jednostavna komunikacija sa učesnika i kreiranje njihovog profila sa potrebama/željama i ostalim bitnim informacijama prilikom putovanja, kao i kreiranje jednostavnih biltena sa informacijama o događaju, koje su slate učesnicima.

Nurdor

NURDOR

Nurdor je humanitarna organizacija, koja CRM koristi kako bi vodila evidenciju o svim uplatama i donacijama pristiglim na račun organizacije. CRM im omogućava da sve podatke imaju na jednom mestu, kao i da mogu da izvlače izveštaje i preseke donacija u različitim periodima nedelje, meseca, ili godine, kao i da transparentno objavljuju podatke na svojoj web stranici gde se može naći popis svih transakcija. Takođe, Nurdor ima evidenciju svojih donatora, kojima može da šalje zahvalnice, ili podsetnike za uplatu donacije.

Orca

ORCA

ORCA je organizacija posvećena dobrobiti životinja i može da se pohvali velikom bazom kontakata istomišljenika sa kojima sprovode programske aktivnosti. Osim što korišćenjem biltena obaveštavaju svoje podržavaoce o dešavanjima u ovoj oblati, ORCA organizuje i događaje i vodi evidencije o prijavama i interesovanjima svojih učesnika. Ovi podaci im omogućavaju da bolje i kvalitetnije targetiraju publiku za svaku vrstu događaja.

Share fondacija

SHARE FONDACIJA

SHARE Fondacija kao organizacija koja je posvećena zaštiti ljudskih prava u digitalnom okruženju, koristi CRM kao mehanizam za upravljanje podacima korisnika, koji je u skladu sa najboljim praksama GDPR-a. Share koristi bilten da poziva ljude na akciju kada je potrebno da se potišu peticije, ili da se učestvuje u crowdfunding kampanji koju organizuju

NORBS

NORBS

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije je organizacija čiji zaposleni koriste CRM da bi vodili evidenciju o svojim članovima, ali i telefonskim pozivima za podršku koje primaju svakodnevno od svojih korisnika. Kada pojedinac popuni podatke, sve informacije se beleže u sistem i obaveštavaju socijalnog radnika da je potrebno da reaguje.

Želite da porazgovarmo o tome da li je CiviCatalyst pravo rešenje za vas?

Kontakt

Fondacija Katalist | Takovska 38/23, Beograd

+381 11 405 7511

info@catalystbalkans.org

Društvene mreže

                                   Podržali
home img
Podržali
 
Realizovao
home img