Cenovnik

Početni

do 250EUR godišnje

Predložena “Fair Pay” donacija

  Neograničen broj korisnika, kontakata i događaja

  Mesečno do 10.000 dostavljenih mailinga

  Poddomen na CiviCatalyst (npr. ime.civicatalyst.org)

  Prilagodljiva konfiguracija (logotip, grupe, oznake, kontrolna tabla)

  Korišćenje osnovnih formulara i šablona izveštaja

  Email i chat podrška od 9 do 17č

  Besplatni vebinari i korisnička video obuka

Osnovni

250EUR

godišnje

  Neograničen broj korisnika, kontakata i događaja

  Mesečno do 25.000 dostavljenih mailinga

  Prvih 1.000 Bulk SMS-ova besplatno (Sve posle toga 1 RSD po SMS-u)

  Pomoć i konsultacije pri unosu (importu), čišćenju i testiranju kontakata (Zaposleni na raspolaganju 2 sata)

  Poddomen na CiviCatalyst (npr. ime.civicatalyst.org)

  Prilagodljiva konfiguracija (logotip, grupe, oznake, kontrolna tabla)

  Korišćenje osnovnih formulara i šablona izveštaja

  Pomoć pri pravljenju prilagođenih formulara ili izveštaja (Zaposleni na raspolaganju 2 sata)

  Dizajn mailing šablona

  Email i chat podrška od 9 do 17č

  Besplatni vebinari i korisnička video obuka

  Besplatna obuka za administratore

 • Uskoro:

  Direktno prikupljanje sredstava korišćenjem kreditnih kartica i SMS-ova

Napredni

750EUR

godišnje

  Neograničen broj korisnika, kontakata i događaja

  Mesečno do 75.000 dostavljenih mailinga

  5.000 SMS-ova besplatno (posle 5.000, 1RSD/SMS)

  Pomoć i konsultacije pri unosu, čišćenju i testiranju kontakata (4-očasovna podrška)

  Poddomen na CiviCatalystu ili integracija na vašem poddomenu

  Pomoć i konsultacije pri unosu (importu), čišćenju i testiranju kontakata (Zaposleni na raspolaganju 4 sata)

  Poddomen na Vašem domenu (npr. civi.vasdomen.org) ili na CiviCatalyst (npr. ime.civicatalyst.org)

  Prilagodljiva konfiguracija (logotip, grupe, oznake, kontrolna tabla)

  Korišćenje osnovnih formulara i šablona izveštaja

  Pomoć pri pravljenju prilagođenih formulara ili izveštaja (5-očasovna podrška)

  Dizajn za do 3 mailing šablona

  Integracija formulara, izveštaja i widgeta na website

  Email i Chat podrška

  Besplatni vebinari i korisnička video obuka

  Besplatna obuka za administratore

  Instalacija višestepene administracije za organizacije sa podružnicama

 • Uskoro:

  Direktno prikupljanje sredstava korišćenjem kreditnih kartica i SMS-ova

Pro

1.500EUR

godišnje

  Neograničen broj korisnika, kontakata i događaja

  Mesečno do 150.000 dostavljenih mailinga

  10.000 SMS-ova besplatno (posle 10.000, 1RSD/SMS)

  Pomoć i konsultacije pri unosu, čišćenju i testiranju kontakata (8-očasovna podrška)

  Poddomen na Vašem domenu (npr. civi.vasdomen.org) ili na CiviCatalyst (npr. ime.civicatalyst.org)

  Prilagodljiva konfiguracija (logotip, grupe, oznake, kontrolna tabla)

  Korišćenje osnovnih formulara i šablona izveštaja

  Pomoć pri pravljenju prilagođenih formulara ili izveštaja (10-očasovna podrška)

  Dizajn za do 5 mailing šablona

  Potpuna/cela kampanja, događaji, članstvo, integracija formulara, izveštaja i widgeta na website

  Neograničena email i chat podrška

  Besplatni vebinari i korisnička video obuka

  Besplatna obuka za administratore

  Obuka/trening za kancelarijsko osoblje

  Instalacija višestepene administracije za organizacije sa podružnicama

 • Uskoro:

  Direktno prikupljanje sredstava korišćenjem kreditnih kartica i SMS-ova

Ekspert

Na upit

godišnje

  Website dizajn

  Potpuna CiviCatalyst integracija sa websiteom

  Razvoj modula shodno potrebama

  Instalacija višestepene administracije za organizacije sa podružnicama