NPTech: Anketa o tehnološkim potrebama organizacija

Srpski - Bosanski - Crnogorski -  Shqip - Македонски - Hrvatski

Poštovani,

Pred vama je upitnik o korištenju tehnoloških rješenja u radu neprofitnih organizacija i neovisnih medija. Svrha je ovoga istraživanja saznati nešto više o trenutačnom stanju i potrebama neprofitnih organizacija i neovisnih medija u kontekstu korištenja tehnoloških rješenja u poboljšanju rada.

Rezultati ankete pomoći će nam da bolje shvatimo vaše potrebe kao i prepreke na koje nailazite u korištenju tehnoloških rješenja te ih na adekvatan način predstavimo donatorima koji bi vam mogli pomoći da se uhvatite ukoštac s nekima od tih izazova. Vaši će nam odgovori biti od velike pomoći te vas stoga molimo da odaberete koliko god možete opcija.

Prosječno vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je 20 minuta. Molimo vas da ga popunite do 3. lipnja ove godine. 

Uvid u anketne odgovore imat će samo istraživački tim Catalyst Balkansa. Rezultati će biti predstavljeni u anonimiziranom i agregiranom obliku. Ako želite da vas informiramo o rezultatima upitnika, molimo Vas da upišete svoju adresu elektroničke pošte kojom ćemo se koristiti isključivo za uspostavljanje boljeg kontakta s vašom organizacijom.

Hvala Vam što nam pomažete da saznamo više o vašim tehnološkim potrebama!

Vaša organizacija
Upitnik o praksi i potrebama organizacije
7) Koji su vam programski paketi potrebni?