NPTech: Anketa o tehnološkim potrebama organizacija

Srpski - Bosanski - Crnogorski - Shqip - Македонски - Hrvatski

Poštovani/a,

Pred Vama je anketa o upotrebi tehnoloških rješenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija.

Svrha ovog istraživanja je da saznamo više o trenutnom stanju, kao i potrebama neprofitnih organizacija i nezavisnih medija koje se tiču upotrebe tehnoloških rješenja u cilju unapređenja svog rada.

Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumijemo Vaše potrebe i prepreke na koje nailazite u korišćenju tehnoloških rješenja, kako bismo ih na najbolji način predstavili donatorima koji bi Vam mogli pomoći u prevazilaženju nekih od izazova. Zato su nam Vaši odgovori od velikog značaja i molimo Vas da odgovorite na što više ponuđenih opcija u pitanjima.

Prosječno vrijeme koje je potrebno za popunjavanje ovog upitnika je 20 minuta. Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 3. juna.

Uvid u popunjene ankete će imati isključivo istraživački tim Catalyst Balkans. Rezultati će biti predstavljeni anonimno i agregatno. Ukoliko želite da budete obaviješteni o rezultatima ankete, molimo Vas da ostavite Vašu email adresu, koja će služiti isključivo uspostavljanju bližeg kontakta sa Vašom organizacijom.

Hvala Vam što nam pomažete da saznamo više o Vašim tehnološkim potrebama!

Vaša organizacija
Anketa o praksi i potrebama organizacije
7) Koji softverski paketi su Vam najpotrebniji?