NPTech: Анкета за технолошките потребите на организацијата

SrpskiBosanski - CrnogorskiShqip - Македонски - Hrvatski

Почитувани,

Пред Вас е анкета за употребата на технолошките решенија во работата на непрофитните организации и независните медиуми. Целта на ова истражување е да дознаеме која е моменталната состојба, какви се потребите на непрофитните организации и независните медиуми кои со користење на технолошки решенија би ја унапредиле својата работа.

Резултатите од оваа анкета ќе ни помогнат подобро да ги разбереме Вашите потреби и бариери со кои што се соочувате во користењето на технолошките решенија и на најдобар начин да ги претставиме на донаторите кои можат да помогнат овие предизвици да се надминат. Затоа Вашите одговори ни се од голема важност и Ве молиме да одговорите на што повеќе од понудените опции во прашањата.

Просечното време кое е потребно за пополнување на овој прашалник е 20 минути. Ве молиме да ја пополните оваа анкета најдоцна до 3от јуни.

Увид во пополнетите анкети ќе има само истражувачкиот тим на Catalyst Balkans. Резултатите ќе бидат претставени анонимно и агрегатно. Доколку сакате да бидете известени за резултатите од оваа анкета, Ве молиме да ја оставите вашата емаил адреса која ќе се користи само со цел за воспоставување на контакт со Вашата организација. 

Ви благодариме што ни помагате да дознаеме повеќе за вашите технолошки потреби!           

Вашата организација
Анкета за практиката и потребите на организацијата
7) Кои софтверски пакети Ви се најпотребни?