NPTech: Anketa o tehnološkim potrebama organizacija

Srpski - Bosanski - CrnogorskiShqip - Македонски - Hrvatski

Poštovani/a,

Pred Vama je anketa o upotrebi tehnoloških rešenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija. Svrha ovog istraživanja je da saznamo kakvo je trenutno stanje, kao i kakve su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rešenja unapredile svoj rad.

Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumemo Vaše potrebe i barijere sa kojima se susrećete u korišćenju tehnoloških rešenja i da ih na najbolji način predstavimo donatorima koji bi mogli pomoći da se neki od izazova prevaziđu. Zato su nam Vaši odgovori od velikog značaja i molimo Vas da odgovorite na što više ponuđenih opcija u pitanjima.

Prosečno vreme koje je potrebno za popunjavanje ovog upitnika je 20 minuta. Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 3. juna.

Uvid u popunjene ankete će imati isključivo istraživački tim Catalyst Balkans. Rezultati će biti predstavljeni anonimno i agregatno. Ukoliko budete želeli da budete obavešteni o rezultatima ankete, molimo Vas da ostavite Vašu email adresu koja će služiti isključivo u cilju uspostavljanja bližeg kontakta sa Vašom organizacijom.

Hvala Vam što nam pomažete da saznamo više o Vašim tehnološkim potrebama!

Vaša organizacija
Upitnik o praksi i potrebama organizacije
7) Koji softverski paketi su Vam najpotrebniji?